• PUBLICATIES

Vanuit discussies uit de Denktank zijn meerdere artikelen voort gekomen. Bijvoorbeeld over Schiphol op Zee de rol van de burger bij klimaatadaptatie en drijvend bouwen als oplossingsperspectief voor ruimtegebrek. Denktank lid Pernille van der Plank is expert op het gebied van de goederenrechtelijke aspecten van drijvend bouwen. In dit kader maakte zij onder meer deel uit van de stuurgroep voor ‘Boek 5 van de Toekomst’ betreffende de aanpassing van Boek 5 met betrekking tot drijvende opstallen. Voor onze video’s bekijk de Vimeo page

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience.

Learn More