Denktank weer fysiek bijeen

Voor het eerst sinds lange tijd kwam de Denktank Drijvend Bouwen van Stichting Blue Revolution Foundation weer fysiek bijeen op 1 april voor een interdisciplinaire denksessie en borrel.

Deze keer rond het thema zeespiegelstijging en klimaatadaptatie op het kantoor van Blue21 bij Buccaneer Delft. Interessante vragen/thema’s die aan de orde kwamen waren:
– Hoe kan tijdelijkheid drijvend bouwen worden benut voor flexibiliteit om adaptatie paden naar de toekomst toe open te houden?
– Hoe kan drijvend bouwen zorgen voor meer toegankelijkheid van water en kades als publiek toegankelijke ruimte?
– Woningcrisis biedt kans om gebiedsgericht klimaatadaptief te bouwen op korte termijn, én tegelijkertijd kennis en ervaring op te doen voor meer extreme toekomstscenario’s op lange termijn.
– Kennis ontsluiting en ontwikkeling is nodig om drijvend bouwen als instrument mee te nemen bij de ontwikkeling van adaptatie strategieën.

Te gast waren Vera Bauman Gemeente Rotterdam – Stadsontwikkeling Myrthe Leystra Nationaal Deltaprogramma en Bas Jonkman TU Delft | Civil Engineering and Geosciences zij gingen in gesprek met Denktank leden Olaf Waals Louis de Quelerij Roland Goetgeluk Karina Czapiewska Maarten Claringbould en Rutger De Graaf-van Dinther.

You may also like

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience.

Learn More