Blauwe oplossingsruimte haalt Nederland uit de impasse

Hoe biedt water een nieuwe oplossingsruimte voor urgente maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat, de energietransitie en woningbehoefte? Artikel voor Water Governance Tijdschrift special issue Toekomstverkenningen, gebaseerd op discussies in de Denktank Governance van Drijvende Steden.

Het ene na het andere ruimtelijke maatschappelijk probleem golft over ons heen in het afgelopen jaar. Een verkeersinfarct op wegen en spoorwegen. Nederland op slot vanwege de stikstof- en PFAS problematiek. Schiphol zit aan zijn grenzen. En dan ook nog het woningtekort, ecologische achteruitgang, en de energietransitie die maar moeizaam van de grond komt in Nederland. Zijn dit allemaal losstaande problemen of is er een verband tussen deze kwesties? Wij zijn van mening dat één overkoepelend probleem stelselmatig over het hoofd wordt gezien, namelijk: ruimtetekort. Hoe kan de “blauwe oplossingsruimte” hier een perspectief bieden? Lees de rest van het artikel.

You may also like

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience.

Learn More